SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:

Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.30

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Partnerförskola

Vilka är vi?

Fagersta har 39 förskoleavdelningar, allt från singelförskolor till förskola med sex avdelningar. Förskolorna är uppdelade i fyra förskoleområden med varsin ansvarig förskolechef. Vår ambition är att vara en likvärdig förskola, med stor frihet att genom olika metoder arbeta efter läroplanens mål.

Samtliga förskolor i Fagersta har utmärkelsen Grön Flagg. Det läggs stor vikt på arbete med matematik, språk, NTA (Natur och Teknik för alla) och IT/media. Just nu pågår en satsning inom kunskapssyn, barnsyn, och pedagogisk dokumentation. Alla förskolor ligger i nära anslutning till naturen och friluftsliv vilket underlättar
arbetet med hållbar utveckling.

Som IT-verktyg har alla avdelningar bärbar dator, lärplatta, digitalkamera och digital fotoram samt tillgång till projektorer. Vi ingår i Barnkulturgruppen som erbjuder teaterföreställningar för förskolans barn.
Inom förskoleverksamheten har vi ett stort antal språk representerade.
Fagersta kommun är ett finskt förvaltningsområde..

Förskolor med behov använder mobilappen SAFI som möjliggör kommunikation mellan förskola och hem
genom att informationen översätts till vårdnadshavarens hemspråk. SAFI står för Språkapp för inkludering.

Vårt kvalitetsarbete

Alla arbetslag har gemensam planeringstid en gång i veckan och utöver det är enskild planeringstid schemalagd för alla medarbetare. Tre uppföljningsdagar genomförs per år.

Efter revidering av Lpfö 98 (rev 2010) har kvalitetssäkringsverktyg framtagits som hjälper personalen i deras kvalitetssäkrings - och utvecklingsarbete. Arbetet sker kontinuerligt enligt en årsplan.

Samtliga fyra förskoleområden har varje månad pedagogiska möten där en representant från varje avdelning deltar för att skapa delaktighet och möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.

Välkommen till oss!

Målet som partnerförskola är att kunna rekrytera nyutbildade förskollärare. Vi ser studenterna som en tillgång
på förskolorna. Genom deras närvaro får förskolorna en ypperlig chans att ta del av det senaste inom forskning och vetenskap samt en tätare kontakt med högskolan. Förskolorna bidrar till att ge studenterna inblick i våra fungerande och förankrade metoder för att uppnå Läroplanens olika mål.

Partnerförskolor

Humlan, Stövargränd 7, med 5 avdelningar

Björksta, Olsbovägen 7, med 5 avdelningar

Björkbacken, Risbrovägen 16, med 4 avdelningar

Prästkragen, Prästkragevägen 6, 5 avdelningar

Rosen, Mariavägen 4, 6 avdelningar

Kontaktperson

Om du har några frågor kan du vända dig till förskolechef/kordinator

Helena Larsson, 0223– 440 25,

helena.larsson@fagersta.se

Senast ändrad: 2016-10-31

Scrolla upp