SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Anslagstavla, officiell

Det här är Fagersta kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning.

Från och med den 1 januari 2018 finns Fagersta kommuns officiella anslagstavla enbart på fagersta.se. Den direkta adressen är fagersta.se/anslagstavla.

Läs mer om hur du gör en överklagan här.

Aktuella anslag, tillkännagivande och kungörelser

Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds direktions sammanträde den 12 april 2018

20 april 14.34

Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds direktions protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 12 april 2018
Anslaget publiceras den 20 april 2018
Anslaget avpubliceras den 14 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 20 april 2018

20 april 11.55

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 20 april 2018
Anslaget publiceras den 20 april 2018
Anslaget avpubliceras den 14 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2018

20 april 8.54

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 10 april 2018
Anslaget publiceras den 20 april 2018
Anslaget avpubliceras den 14 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott 11 april 2018

19 april 15.54

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 11 april 2018
Anslaget publiceras den 18 april 2018
Anslaget avpubliceras den 10 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

19 april klockan 13.07

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 18 april 2018
Anslaget publiceras den 19 april 2018
Anslaget avpubliceras den 5 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Avesta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens sammanträde den 16 april 2018

Socialnämndens protokoll § 72 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 16 april 2018
Anslaget avseende § 72 publiceras den 18 april 2018
Anslaget avseende § 72 avpubliceras den 10 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 23 april klockan 18.00 på Lindgården, lokal Hjortronmyren. Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens arbetsutskott 16 april 2018

17 april 13.08

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 16 april 2018
Anslaget publicerades den 16 april 2018
Anslaget avpubliceras den 8 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämndens arbetsutskott 3 april 2018

16 april 16.48

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammansträdesdatum den 3 april 2018
Anslaget publiceras den 13 april 2018
Anslaget avpubliceras den 5 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är socialförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Överförmyndarnämndens sammanträde den 10 april

16 april 7.54

Överförmyndarnämndens protokoll paragrafer 16 - 27 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 10 april 2018
Anslaget publiceras den 13 april 2018
Anslaget avpubliceras den 4 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet är Överförmyndarnämndens kansli, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds sammanträde den 10 april

13 april 11.40

Västmanland-Dalarna miljö - och byggnadsnämnds protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 10 april 2018
Anslaget publiceras 13 april 2018
Anslaget avpubliceras 5 maj 2018

Fysisk förvaringsplats: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta

Se protokoll från detta mötePDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antagande - Detaljplan för område vid Fagersta norra station, Fagersta kommun

13 april 11.38

Anslaget publiceras 13 april 2018
Anslag avpubliceras 5 maj 2018

Fysisk förvaringsplats: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Länk till beslutetPDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antagande - Ändring av Detaljplan för del av Bergslagssjukhuset, Läkaren 7, Fagersta kommun

13 april 11.37

Anslaget publiceras 13 april 2018
Anslaget avpubliceras 5 maj 2018

Fysisk förvaringsplats: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Länk till beslutetPDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antagande - Ändring av Detaljplan för bostäder vid Kottmossvägen (S298),
Fagersta kommun

13 april 11.36

Anslag publiceras 13 april 2018
Anslag avpubliceras 5 maj 2018

Fysisk förvaringsplats: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta kommun

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Länk till beslutetPDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars

6 april 14.05

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 26 mars 2018
Anslaget publiceras den 6 april 2018
Anslaget avpubliceras den 30 april 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

Se alla handlingar samt protokoll från detta möte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Västmanlands ekonominämnds sammanträde 26 mars

6 april 8.53

Norra Västmanlands ekonominämnds protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 26 mars 2018
Anslaget publiceras den 6 april 2018
Anslaget avpubliceras den 30 april 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningens sammanträde 27-28 mars

6 april 8.29

Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 27-28 mars 2018
Anslaget publiceras den 6 april 2018
Anslaget avpubliceras den 30 april 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 4 april

4 april 12.55

Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 4 april 2018
Anslaget publiceras den 4 april 2018
Anslaget avpubliceras den 26 april 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds direktions sammanträde 22 mars

28 mars klockan 16.06

Norra Västmanlands Kommunateknikförbunds direktions protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum den 22 mars 2018
Anslaget publiceras den 28 mars 2018
Anslaget avpubliceras den 19 april 2018

Förvaringsplats för protokollet är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus

Se alla handlingar samt protokoll från detta möte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde 22 mars

28 mars klockan 11.14

Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 22 mars 2018
Anslaget publiceras den 28 mars 2018
Anslaget avpubliceras den 22 april 2018

Förvaringsplats för protokollet är utbildnings- och fritidsförvaltningen, Fagersta kommunhus

Se alla handlingar samt protokoll från detta möte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars

28 mars 11.09

Sammansträdesdatum den 26 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet är kommunkansliet, Fagersta kommunhus

Se alla handlingar samt protokoll från detta möte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan till samråd om planändring. Ändring av detaljplan för kv Hyttbäcken mm, Fagersta kommun, Västmanlands län. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 26 mars - 20 april 2018

26 mars klockan 8.41

Ändring av detaljplan för kv Hyttbäcken med mera, Fagersta kommun, Västmanlands län. Samrådet har tillkännagivits genom anslag.

Anslaget publiceras den 26 mars 2018
Anslaget avpubliceras den 20 april 2018

Förvaringsplats för handlingarna är V-Dala miljö- och byggförvaltning Strandbacksvägen 7, Avesta

Se detaljplanen

Senast ändrad: 2018-04-20

Scrolla upp