SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:

Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.30

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sommarlovsaktiviteter

I år, liksom föregående år, fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) medel till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2017. Vi ser gärna att ni som förening har lust och möjlighet att erbjuda någon speciell och minnesvärd upplevelse och aktivitet för barn och unga under sommaren.

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser och ska;

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande

Vi kommer att under sommaren erbjuda skollovslediga barn och unga extra aktiviteter, utöver det som i vanliga fall erbjuds.

Vi ser gärna att ni som förening vill och kan erbjuda en speciell och minnesvärd upplevelse och aktivitet för barn och unga under sommaren. Viktigt är att aktiviteterna stämmer väl överens med förutsättningarna för bidrag enligt punktlistan ovan.

Vi kommer att göra en folder som berättar om sommarens aktiviteter som erbjuds, den kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

Kan din förening erbjuda något?

Det er förening erbjuder kan vara något från er befintliga verksamhet där ni kan ta emot flera barn/ungdomar, men det kan också vara något helt nytt utifrån nya idéer och möjligheter. Särskilt intressant är aktiviteter som genomförs dagtid.

Genom stöd från MUCF kan ni få ett ekonomiskt bidrag. En beskrivning av er sommarlovsaktivitet, det vill säga innehåll och tidsplan för vad ni tänker göra där det tydligt framgår vilka dagar, tider, platser som är aktuella, är nödvändigt.

Utöver detta behövs en ekonomisk plan där ni redogör för de preliminära kostnaderna.

Om ni har behov av lokaler kan kommunala lokaler upplåtas till föreningen helt utan extra kostnad.

Redovisning

Föreningar som beviljas bidrag ska redovisa till Kultur- och fritidschef senast 1 oktober:

  • Vilka aktiviteter som genomförts
  • Antalet flickor och pojkar 6-15 år som deltagit i aktiviteterna
  • Effekterna av sommarlovsaktiviteterna

Frågor?

Kontakta Marie Stam, 0223-442 37, marie.stam@fagersta.se

Ansökan

Vi behöver ha din ansökan senast den 8 maj via nedanstående formulär, beslut meddelas senast den 15 maj.

Du kan även ansöka via mail: marie.stam@fagersta.se eller skicka ansökan till:
Fagersta kommun
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Marie Stam
737 80 Fagersta


Aktiviteten ska möjliggöra möten över sociala gränser och ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år, ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund samt genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande

Vad ska ni göra?

Under vilka veckor, dagar och tider erbjuder ni aktiviteten?

Vilka får ta del av aktiviteten?

Var kommer ni att hålla till?

Kommer det att ingå några måltider, eller kommer deltagarna att få ta med sig frukt/mellanmål/lunch?

Här redogör ni för preliminära konstnader

Senast ändrad: 2017-04-20

Scrolla upp