SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Särskilt boende för äldre

Äldreomsorgen i Fagersta kommun jobbar för att de äldre ska få en god service och levnadsstandard. Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.

Tanken med insatser inom äldreomsorgen är att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand. Äldreomsorgen omfattar i huvudsak verksamheter som stöd i eget boende, dagverksamhet, särskilt boende och färdtjänst.

Särskilt boende är en boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd utifrån socialtjänstlagen. Denna boendeform erbjuder service och omsorg samt hemsjukvård dygnet runt.

Särskilt boende är till för personer som har behov av vård och omsorg där behovet ej kan tillgodoses i ordinärt boende.

Man ansöker om plats i särskilt boende, enligt socialtjänstlagen. Klicka här för mer information. Biståndshandläggare prövar och utreder behovet av en plats i särskilt boende i samråd med den enskilde. När behovet är fastställt blir den sökande erbjuden plats i det boende som har ledig plats. Man kan inte ställa sig i kö till ett specifikt boende.

Du kan läsa mer om boendena i listan till höger

Senast ändrad: 2017-10-25

Scrolla upp