SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

GDPR-Dataskyddsförordningen - Näringsliv och tillväxt

Information om personuppgiftsbehandling enligt GDPR-Dataskyddsförordningen

För dig som är i kontakt med oss på Näringsliv och tillväxt så behöver vi spara och behandla vissa personuppgifter om dig till exempel namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer och bilder (vid vissa bilder krävs samtycke). Syftet med behandlingarna är att utveckla näringslivet i Fagersta kommun. Vi använder personuppgifter till kontaktuppgifter vid rådgivning, statistik, inbjudningar till aktiviteter, kontaktuppgifter om du deltar i något projekt som vi driver eller om du anmäler dig till någon annan aktivitet som vi anordnar.

Förutom personuppgifter som ni själva lämnar till oss så samlas personuppgifter in från Update System Sweden AB som är personuppgiftsbiträde och bistår oss med företagarregistret. Utskick av inbjudningar görs via Paloma in Sweden AB som också är personuppgiftsbiträde. Dina personuppgifter kan komma att delas med andra förvaltningar i kommunen beroende på vilket ärende du har. Om du deltar i något projekt eller annan aktivitet som vi anordnar kan dina personuppgifter också komma att delas med andra projektdeltagare-/ägare eller samarbetspartners. Vi kommer däremot aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kap. 6.1, led E, allmänt intresse. Vid publicering av bilder är den rättsliga grunden kap. 6.1 led A, samtycke eller kap. 6.1 led E. allmänt intresse.

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att sparas den tid som det behövs för att utföra behandlingen och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Mer information hittar du här www.fagersta.se/gdpr (länk till info på hemsidan).

Senast ändrad: 2020-10-12

Scrolla upp