SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Serveringstillstånd

Kommunerna har ansvaret för tillstånd och tillsyn vid servering och försäljning av alkohol.

Till grund för den alkoholpolitik som Fagersta kommun bedriver finns dels det alkoholpolitiska programmet och dels riktlinjer för serveringstillstånd i Fagersta kommun.

När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats enligt 8 kap. 2§ Alkohollagen. Med detta menas enligt 1 kap. 11§:

  • Varje form av alkoholservering mot ersättning
  • Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel avgift för entré.

När behövs inte serveringstillstånd?

Alla punkter måste vara uppfyllda. I annat fall krävs serveringstillstånd.

  1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  3. Äger rum i  lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
En kvinna sitter på restaurang. Närbild på en tallrik med en varmrätt. Bröd och vinglas syns runtom.

Handläggningstid

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap och cateringsverksamhet för slutna sällskap fattas av socialnämnden. De sammanträder en gång per månad. Tiden för handläggning kan ta upp till tre månader.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten fattas beslut om av socialnämnden eller dess arbetsutskott. Tiden för handläggning beräknas till 6 veckor. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap beräknas tiden för handläggning till minst 1 vecka.

Innan din ansökan kan behandlas

Innan handläggningen av en ansökan påbörjas ska prövningsavgift betalas in till Fagersta kommun:
Bankgiro: 547-6890
Postgiro: 123780-9

Märk talongen med:
Ansökan om serveringstillstånd 7215-31131

Kontakt, alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Senast ändrad: 2020-03-31

Scrolla upp