SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tobak och tobaksförsäljning

I och med att Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter började gälla 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak lämna in en ansökan till kommunen. Detta gäller även om du tidigare anmält att du säljer tobak!

Datum gällande ansökan

 • Om du har anmält att du säljer tobak innan 2019-07-01 måste du lämna in en ansökan så att den inkommit till kommunen senast 2019-11-01 för att få fortsätta sälja tobak tills beslut om tillstånd är fattat.
 • Om du vill börja sälja tobak måste du lämna in en ansökan. Du får inte sälja tobak förrän du har beviljats tillstånd att sälja tobak.

Två typer av tobakstillstånd

 • Detaljhandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.
 • Partihandelstillstånd: Du som vill sälja tobak till butiker ska ansöka om partihandelstillstånd.

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig vilket betyder att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i verksamheten har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Hur ni tidigare skött tobaksförsäljning påverkar också möjligheten till tillstånd.

Vad ska bifogas med ansökan

 • Egenkontrollprogram
 • Hyresavtal eller köpeavtal avseende försäljningsstället
 • Finansieringsplan av köpet av försäljningsstället om verksamheten har drivits i er regi i mindre än tre år, ska även styrkas med skuldebrev, transaktioner, etc
 • Aktiebok (om det är ett aktiebolag) eller bolagsavtal (om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag)
 • Uppgifter från Skatteverket att bolaget eller firman är godkända för F-skatt, moms- och eventuellt arbetsgivarregistrerade,
 • Uppgifter från Skatteverket om PBI:ernas skattekonto de senaste tre månaderna, (blankett fås av kommunen)
 • Utdrag från Kronofogdens register gällande bolaget och dess PBI:er, (blankett fås av kommunen)
 • Uppgifter från Skatteverket om bolaget är godkända som partihandel av tobak,

Vad händer efter att jag lämnat in ansökan

Handläggare på kommunen kommer att utreda ansökan. Utredningen innebär bland annat att:

 • utreda vem eller vilka som är personer med betydande inflytande (PBI)
 • granska ekonomin för företaget och PBI samt ev andra företag som PBI är engagerade i
 • granska köp av verksamhet och finansiering av köpet (om köpet skett de senaste tre åren)
 • granska om PBI förekommer i belastningsregistret
 • granska ev tidigare tobaksförsäljning
 • inhämta information från andra myndigheter genom ett remissförfarande. Dessa myndigheter kan vara Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. För partihandlare tillkommer remiss till Tullverket.

Det är socialnämndens arbetsutskott som fattar beslut om tillstånd, de har sammanträde en gång/månad.

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn hos alla som säljer tobak för att kontrollera att försäljningsstället följer lagen. Då kontrollerar vi bland annat att tobaken förvaras under uppsikt, att tobak inte säljs till personer under 18 år, att märkningen på paketen är korrekt och att ni har och följer egenkontrollprogrammet.

Avgifter

Ansökan kommer att medföra en ansökningsavgift, som ligger på 9 000 kronor. När man säljer tobak ska man även betala en årlig tillsynsavgift.

Senast ändrad: 2019-10-08

Scrolla upp