SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vanliga frågor och svar och svar

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?
Vi kör faktureringen i två omgångar.

Varför genomför ni den här kontrollen?
Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Politikerna i Utbildnings- och fritidsnämnden i Fagersta har beslutat att denna kontroll ska genomföras.
Du kan läsa Utbildnings- och fritidsnämndens beslut här: Länk till beslutet

Jag har frågor om min faktura, var ska jag vända mig?
Om du får en faktura så följer det med ett informationsblad med kontaktuppgifter.

Vart ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
På informationsbladet som medföljer fakturan kan du läsa hur du ska gå tillväga.

Hur räknas rätt avgift ut?
Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med tolv. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Fagersta kommun.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?
När du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mailar till berörd skola eller förskoleavdelningen, beroende på vart ditt barn är placerat. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?
Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske så snart som möjligt.

Jag ska få tillbaka pengar, men kan ni inte dra av det på nästa räkning?
Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som kontrollåret två år tillbaka.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?
Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/fritidshemmet. Vi har även informerat via kommunens webbplats, sociala medier, på våra kommunsidor i Fagersta-posten samt i en separat annons. Vi har också gått ut med information för 2,5 år sedan om att detta skulle ske.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?
Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?
Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:
• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
• Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för funktionshindrade barn (skattepliktig del)
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
• Skattepliktig livränta
• Övriga inkomst

Hur beräknas barnomsorgsavgiften?
Maxtaxa gäller för förskola, pedagogisk omsorg (ex familjedaghem) och fritidshem. Avgiften är beroende på familjens sammanlagda bruttoinkomst/år. Månadsinkomsten beräknas genom att familjens gemensamma beräknade bruttoinkomst/år fördelat på tolv månader. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 504 000 kr/år. Den beräknade inkomsten kan förändras vid t ex föräldraledighet, studier, arbetslöshet och löneförändring.

Kan jag få information om avgiftskontrollen på olika språk?
Ja här kan du ladda ner faktabladPDF på olika språk: fagersta.se/avgiftskontroll. Faktablad finns på engelska, finska, somaliska, arabiska och tigrinja.

Senast ändrad: 2018-03-26

Scrolla upp