SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Förskoleverksamhet

 

En förskola för alla

I Fagersta är du och ditt barn välkommen till vår kommunala förskola det finns 10 förskolor med 39 förskoleavdelningar och Nattugglan, barnomsorg på obekväm arbetstid.
Se mer information under Förskolor till höger.

Vårt mål är att du ska finna den typ av barnomsorg som passar dig och din familj.
Här börjar barnets lustfyllda resa i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Ansökan

Via vår E-tjänst Hypernet är du välkommen att göra en ansökan om förskoleplats till önskad förskola.
Här ändrar du även schema, inkomstuppgifter samt avslutar placering. Du behöver ha Bank-ID för att logga in.

Enligt politiskt beslut ska plats erbjudas inom senast 3 månader efter att du ställt ditt barn i kö.

Förtur till förskoleplats

Syskonförtur innebär att om ditt barn har syskon på en förskola har ditt barn förtur till plats på den förskolan.
Om ditt barn går på en förskola som ni inte önskat placering på kan barnet stå i byteskö till den förskola som önskas, ni garanteras att få den förskolan inom 1 år.

Organisation

Förskoleverksamheten vänder sig till barn mellan 1-5 år och har god spridning inom Fagersta tätort.
Verksamheten är organiserad i en sammanhållen avdelning som omfattar tio förskolor (39 förskoleavdelningar),
se organisationsplan nedan.
Målet är en likvärdig förskola samt en helhetssyn med gemensamma rutiner och regler.

Läroplan

Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18. Den ligger till grund för verksamheten, se länk nedan.

Vi satsar på barnen

Vi strävar efter att ha nöjda vårdnadshavare och en bra arbets- och lärandemiljö för både barn och personal. Verksamheten har en väl genomtänkt pedagogik och vi ser varje barn som en individ.

En stor andel av personalen har högskolepedagogisk utbildning.

Som vårdnadshavare ska du känna dig trygg i relationen med din förskola och ditt barn ska trivas och utvecklas. Ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss.

Barn i speciella behov

Kontakta förskolekonsulent Lena Wede eller specialpedagog Eva Sörensen-Bergstrand

Gemensam pedagogisk verksamhet

  • Grön Flagg, se länk nedan.
  • Sapere – Mat för alla sinnen, se länk nedan.
  • TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling.
  • NTA (natur och teknik för alla).
  • Bornholmsmodellen, en pedagogisk språkinlärning.

Finskt förvaltningsområde

I februari 2014 blev Fagersta finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att finsktalande barn har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Ansökan görs via vår e-tjänst Hypernet.

Senast ändrad: 2020-08-19

Scrolla upp