SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Förskoleverksamhet

Ingen skarp kritik från Justitieombudsmanen gällande förskolan

Med anledning av Fagersta Postens artikel fredag den 20 mars 2020 angående Jusitieombudsmannens kritik till kommunen, vill vi göra följande förtydligande.

Justitieombudsmannen har inte uttalat skarp kritik och inte heller nämt eller gjort bedömningen att anställda har tystats.

Du kan läsa JO:s beslut härPDF

Avdelningschef Jeanette Behrens, rektor Eija Kastelli, rektor Helena Larsson, rektor Maja Holst och rektor Ann-Christin Palmqvist

En förskola för alla

I Fagersta är du och ditt barn välkommen till vår kommunala förskola det finns nio förskolor med 37 förskoleavdelningar och Nattugglan, barnomsorg på obekväm arbetstid.
Se mer information under Förskolor till höger.

Vårt mål är att du ska finna den typ av barnomsorg som passar dig och din familj.
Här börjar barnets lustfyllda resa i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Ansökan

Via vår E-tjänst Hypernet är du välkommen att göra en ansökan om förskoleplats till önskad förskola.
Här ändrar du även schema, inkomstuppgifter samt avslutar placering. Du behöver ha Bank-ID för att logga in.

Enligt politiskt beslut ska plats erbjudas inom senast 3 månader efter att du ställt ditt barn i kö.

Förtur till förskoleplats

Syskonförtur innebär att om ditt barn har syskon på en förskola har ditt barn förtur till plats på den förskolan.
Om ditt barn går på en förskola som ni inte önskat placering på kan barnet stå i byteskö till den förskola som önskas, ni garanteras att få den förskolan inom 1 år.

Organisation

Förskoleverksamheten vänder sig till barn mellan 1-5 år och har god spridning inom Fagersta tätort.
Verksamheten är organiserad i en sammanhållen avdelning som omfattar elva förskolor (37 förskoleavdelningar),
se organisationsplan nedan.
Målet är en likvärdig förskola samt en helhetssyn med gemensamma rutiner och regler.

Läroplan

Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010). Den ligger till grund för verksamheten, se länk nedan.

Likabehandlingsplan

Finns att läsa på respektive förskola

Vi satsar på barnen

Vi strävar efter att ha nöjda föräldrar och en bra arbets- och lärandemiljö för både barn och personal. Verksamheten har en väl genomtänkt pedagogik och vi ser varje barn som en individ.

En stor andel av personalen har högskolepedagogisk utbildning.

Som förälder och vårdnadshavare ska du känna dig trygg i relationen med din förskola och ditt barn ska trivas och utvecklas. Ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss.

Barn i speciella behov

Kontakta förskolekonsulent Lena Wede eller specialpedagog Eva Sörensen-Bergstrand

Gemensam pedagogisk verksamhet

  • Samtliga förskolor har miljöcertifiering Grön Flagg, se länk nedan.
  • Samtliga förskolor arbetar också med Sapere – Mat för alla sinnen, se länk nedan.
  • Stor del av förskolepersonalen har läst matematik på högskolenivå under ett år
  • Samtlig personal arbetar med TRAS-utbildning, Tidig Registrering Av Språkutveckling
  • Samtliga förskolor arbetar också med NTA (natur och teknik för alla)


Finskt förvaltningsområde

I februari 2014 blev Fagersta finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att finsktalande barn har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Ansökan görs via vår e-tjänst Hypernet.

Senast ändrad: 2020-03-20

Scrolla upp