SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Partnerförskola

Vilka är vi?

Organisationen består av avdelningschef, förskolechef, förskolekonsulent och administrativ assisten. Förskolorna är uppdelade i fyra förskoleområden med varsin ansvarig förskolechef.

Fagersta har för närvarande 39 förskoleavdelningar, allt från singelförskolor till förskola med sex avdelningar. Det planeras även för en ny förskola 2018, med syftet att minska barnantalet per grupp. Vår ambition är att vi har en likvärdig förskola, men stor frihet att genom olika metoder arbeta mot läroplanens mål.

Samtliga förskolor i Fagersta har utmärkelsen Grön Flagg. Det läggs stor vikt på arbete med matematik, språk, NTA (Natur och Teknik för alla) och IKT (information, Kommunikation och Teknik

Just nu satsar förskoleavdelningarna på IKT och under tre år kommer utrustningen att kompletteras. Alla avdelningar skall ha samma grundutrustning såsom lärplatta till barngruppen och en lärplatta till varje personal samt AppleTV. Varje avdelning har idag tillgång till dator, lärplatta och projektor

Alla förskolor ligger i nära anslutning till naturen och friluftsliv vilket underlättar
arbetet med hållbar utveckling.

Vi ingår i Barnkulturgruppen som erbjuder teaterföreställningar för förskolans barn.
Två modersmålstödjare är anställda och språkassistenter finns tillgängligt vid behov.

Vårt kvalitetsarbete

Alla arbetslag har gemensam planeringstid en gång i veckan och utöver det är enskild planeringstid schemalagd för alla medarbetare. Vi har för närvarande tre uppföljningsdagar per år.

Medarbetarna använder kvalitetssäkringsverktyg som stöd i deras kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete som sker kontinuerligt efter en årsplan.

Alla fyra områden har pedagogiska möten där en från varje avdelning deltar för att skapa delaktighet och möjlighet att påverka samt bidra till kollegialt lärande

Välkommen till oss!

Målet som partnerförskola är att kunna rekrytera nyutbildade förskollärare. Vi ser studenterna som en tillgång på förskolorna. Genom deras närvaro får förskolorna en ypperlig chans att ta del av det senaste inom forskning och vetenskap samt en tätare kontakt med högskolan. Förskolorna bidrar till att ge studenterna inblick i våra fungerande och förankrade metoder för att uppnå Läroplanens olika mål.

 

Kontaktperson

Om du har några frågor kan du vända dig till förskolechef/koordinator

Helena Larsson, 0223– 440 25,

helena.larsson@edu.fagersta.se

Senast ändrad: 2018-10-02

Scrolla upp