SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tallen 3 - 5 år

Innehållet i lärande för hållbar utveckling

Skola för Hållbar utveckling

Telefonnummer: 0223-440 29

Epost: tallen@edu.fagersta.se

På Tallenarbetar en förskollärare, 2 barnskötare och en extratjänst.

Vi har i dagläget 20 stycken kompisar på avdelningen.

Våra barn - Vår framtid

Tillvaron på Tallen ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som kommer till oss. Det är viktigt att barnen möter vuxna som ser deras möjligheter. Att barnen känner sig trygga och viktiga är nödvändigt för att de ska kunna växa i en inspirerande miljö där de har tillit till sin förmåga och vågar utmana sig själva. På Tallen har vi en väldigt utpräglad och nära barnsyn som i korthet innebär att vi söker nära samspel och behandlar barnen som "en annan jag". I ett sådant samspel hoppas vi att deras självkänsla kan hämta näring och växa.

Unikt för Tallens verksamhet är den ”gröna tråden” med Hållbar Utveckling som karaktäriseras av utforskande och varierande arbetssätt där pedagoger och barn lär tillsammans utifrån Läroplanens mål. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner vilket gör det möjligt att te x testa matematiska samband, prova estetiska uttryckssätt, använda digital teknik och ge skrivandet, orden och bokstäverna en självklar plats i utforskandet. Detta skapar möten mellan olika ämnen samt möten mellan natur och kultur.

Lek och kreativitet blandas därmed tillsammans med lärande och omsorg och barnen ges möjlighet att skapa en medveten och hållbar relation till sin omvärld.


Senast ändrad: 2019-08-23

Scrolla upp