SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Gemensamma aktiviteter

Läsåret 2019-2020

Dessa aktiviteter gäller på Förskolan Prästkragen. Snigeln som är en fristående avdelning har en egen planering.

Gemensam sångstund
Mål:Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar, erfarenheter i olika uttrycksformer som bild,form,drama,rörelse,sång,musik och dans,
Syfte: Vi vill erbjuda barnen möjlighet att lära nya sångeroch tillsammans med andra uppleva glädjen och gemenskapen i musik,sång och rörelse.

Fredagar klockan 9.30

Brandvecka
Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Syfte: Vi vill erbjuda barn och vuxna möjlighet att lära sig om hur man gör vid eventuell brand.

Vecka 40 2019, under veckan genomför vi brandövning tillsammans med Räddningstjänsten.

Lucia
Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära om svenska traditioner.

Fredagen den 13 december 2019
Vi firar Lucia tillsammans ute på gården klockan 7.30, alla barn ombytta och klara 7.15.
Lediga barn bjuds in.
Alla barn lämnas på respektive avdelning, föräldrarna får gå ut och vänta på framsidan vid parkeringen tills vi säger till att vi är klara.
Alla är välkomna att komma och titta!

Julgransplundring
Mål: Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intress för det lokala kulturlivet.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig om svenska traditioner.

Måndagen den 13 januari 2020 klockan 9.30–10.30 inne eller utomhus på gården.

Skräpplockarvecka
Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig att ta hand om vår miljö.

Vecka 18, 2020

Förskolans dag
Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära tillsammans, ha roligt och våga prova olika aktiviteter och material.

Tisdagen 19 maj 2020.
Lediga barn är välkomna!

Trivselaktivitet
Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att tillsammans med vårdnadshavare lära och uppleva en rolig aktivitet som främjar hälsa och välmående.

En kväll i maj då även Prästkragelöpet kommer att ske.

Midsommarfirande
Mål:Förskolan ska ge varje barn förutsättninar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig om svenska traditioner.

Torsdagen den 18 juni 2020 klockan 11.00

Senast ändrad: 2020-10-26

Scrolla upp