SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Välkommen till Olsboskolan

Olsboskolan är Fagersta kommuns grundsärskola. Grundsärskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Skolan är också öppen för barn som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Skolan består av grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola för elever som tidigare gått på träningsskolan. Skolan är inrymd i flera lokaler; träningsskolan samt gymnasiesärskolan finns på Norrbyvägen 12. Grundsär år 1–6 på Per Olsskolan uppdelade i tre klasser, två låg- och en mellanstadieklass, grundsär år 7–9 finns inne i Risbroskolans lokaler.

Intyg utfärdas efter avslutad studiegång. På begäran av vårdnadshavare kan intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Elever på grundsär får betyg från år 6 om vårdnadshavare och eleven själv begär det. Samtliga elever som väljer att inte få betyg får ett skriftligt omdöme per läsår.

Kontaktpolitiker: Ulrika Skoglund (S), Christer Borg (SD).

Olsboskolan omslagsbild 2020

Expedition öppettider:
Tisdag: 13.00 - 16.30
Torsdag: 13.00 - 16.30

Telefon: 0223-442 73

Scrolla upp