SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Elevinflytande

Vi arbetar för att eleverna ska ha inflytande och ta ansvar för det egna skolarbetet och skolmiljön. Det är ett naturligt inslag i skolans vardag.

Vi har fungerade klass- och elevråd där mötesteknik övas, ett forum där eleverna utvecklar sina kunskaper om demokratins principer och utvecklar sina förmågor att arbeta i demokratiska former.
Klassråd genomförs regelbundet i det olika klasserna där frågorna lyfts till elevrådet som  träffas två gånger per termin.

Senast ändrad: 2016-04-26

Scrolla upp