SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Bedömning och betyg

Läroplan

Läroplanen är den förordning som i Sverige utfärdas av Sveriges regering.

Den anger:

 • den värdegrund som skolan ska bygga sin undervisning på
 • de mål som ska genomsyra undervisningen
 • de mål som eleven ska nå (kunskapskrav).
 • läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11),
 • läroplan för grundsärskolan 2011 och läroplan för gymnasiet (Gy 2011).

Läroplanen skrivs av experter på uppdrag av regeringen. Riksdagen tar sedan beslut om läroplanen.

Den gäller för alla skolor i Sverige och:

 • bestämmer vilka kunskaper eleverna ska ha i år 3, 6 och 9
 • talar om vilket innehåll kunskaperna ska ha
 • vilka mål eleverna måste nå i olika åldrar och i olika ämnen.

Läroplanen finns på Skolverkets hemsida. Den kan även beställas i bokform från Skolverket eller köpas i vanlig bokhandel. Skolverket är den högsta beslutande myndigheten som bestämmer hur skolan ska se ut i Sverige.

Kursplaner

Till läroplanen finns en plan i varje ämne som talar om:

 • varför eleverna ska lära ämnet
 • vad eleverna ska lära sig
 • hur elevernas kunskaper ser ut på en viss bedömningsnivå

Pedagogiska planeringar

I varje ämne gör lärarna beskrivningar av vad man ska arbeta med under en kortare eller längre period. I planen står hur man har tänkt arbeta med det centrala innehållet och hur eleverna ska bedömas. Planen utvärderas tillsammans med eleverna när arbetsområdet är klart.

Senast ändrad: 2016-04-19

Scrolla upp