SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Modersmålsundervisning

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om:

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • eleven önskar få sådan undervisning

Vi strävar efter att förlägga modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid, efter samråd med vårdnadshavare.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns lämpliga lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Modersmålsundervisningen anordnas utanför timplanenebunden tid och/eller som elevens val, från och med årskurs 1 (Grundskoleförordningen 2 kap. 9-11, 13§). Då Fagersta Kommun är ett finskt förvaltningsområde kommer vi att erbjuda modersmålsundervisning i finska från förskoleklass.

Blankett för ansökan om modersmålsundervisning hittar du här under E-tjänster & blanketter


Senast ändrad: 2019-01-24

Scrolla upp