SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Elevstöd

En elev kan behöva stöd för sin inlärning, sin sociala förmåga eller för ett fysiskt handikapp under kortare eller längre tid.

För att hitta det bästa stödet till varje enskild elev är samarbete mellan lärare och föräldrar grundläggande. Stödet ska eleven i första hand få inom den grupp eller klass eleven tillhör.

Som ett komplement till undervisningen i klassrummet kan eleven erbjudas särskilt stöd för vidare utveckling och lärande. Särskilt stöd kan innebära att mål, undervisningsmetoder och/eller miljöfaktorer anpassas till elevens behov och förutsättningar.

För elever som har ett annat modersmål än svenska finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

  • Vi arbetar för att den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara hälsosam, trevlig och understödja elevernas utveckling och inlärning.
  • Vi har aktiva samtal med eleverna om hur vi beter oss mot varandra, mobbningplan samt elev-, och föräldrainflytande i olika former.
  • Vi har tillgång till skolpsykolog, kurator, talpedagog, skolläkare och skolsköterska.


Senast ändrad: 2016-04-19

Scrolla upp