SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vår vision

Blå himmel med vita moln

Alfaskolans vision är ”Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet. Från Alfaskolan går eleverna ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne. Lust och nyfikenhet är våra ledord”

Vår vision för Alfaskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Alfaskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande och har lust att lära. Målen för vår verksamhet finns angivna i våra styrdokument. Vi vill ge eleverna en undervisning som ger variation i arbetssätt, tydlighet i mål och kriterier och återkoppling av mål och resultat.

Vi har en stor mångfald på Alfaskolan vilken är en tillgång när det gäller lärande och utveckling hos alla på skolan. Med den stora rikedom av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på skolan ska vi uppnå vår vision att ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.

  • Trygga elever skapar vi genom att vi i all verksamhet har fokus på det som har betydelse för elevernas trygghet. Den sociala miljön ska utmärkas av tolerans och respekt för medmänniskor.
  • Delaktiga elever får vi genom att ge eleverna ansvar.
  • Vi har ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare.
  • Vi jobbar för att alla elever på skolan ska känna att de blir mötta där de befinner sig och att de på ett hänsynsfullt sätt blir ledda till utveckling av professionella pedagoger i en stödjande lärmiljö.
  • Lärmiljön ska inbjuda till varierade, kreativa och motiverande arbetsformer.
  • Den individuella utvecklingsplanen (IUP) blir en viktig byggsten för att utveckla förmågan att lära och kunna se mening med det man lär sig.
  • Elevhälsa är ett prioriterat område.

Senast ändrad: 2015-11-12

Scrolla upp