SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Elevinflytande

 

Elevskyddsombud
Från år 1 har varje klass ett elevskyddsombud som ska företräda eleverna i arbetsmiljöarbete. Eleverna  anmäler intresse till att vara elevskyddsombud.  En lottning sker om det är flera som anmält intresse.
Skolledningen ska också skapa goda förutsättningar för elevinflytande i arbetsmiljöfrågor.
Elevskyddsombuden har rätt att få utbildning för sitt uppdrag och ledig tid för att delta i utbildningen.
Elevskyddsombud väljs för ett läsår, 1 elev per klass från årskurs 1 till årskurs 6.
Elevskyddsombuden har möten med resurspedagogerna en gång i månaden.

Rastvärdar
Rastvärdar är elever från år 4, 5 och 6. Rastvärdarnas främsta uppgift är att några rastvärdar, tillsammans med en vuxen, ansvarar för en rastaktivitet var per vecka. Aktiviteten är på förmiddagsrasten kl 09.30-10.00 och då är alla elever som vill välkomna att delta. Rastvärdarna har sitt uppdrag för en termin i taget. Rastvärdarna utbildas under en halvdag innan de startar sitt uppdrag.

Rastvärdsverksamheten är en viktig del i Mariaskolans förebyggande arbete.

Har Du funderingar som gäller Rastvärdsverksamheten så går det bra att höra av sig till Eva-Lena Johnsson, telefon 442 74.

 

Senast ändrad: 2016-02-05

Scrolla upp