SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Läxpolicy


Begreppet läxa är något som inte är reglerat i läroplan eller skollag, men det är vanligt förekommande som en del i skolans verksamhet.

Med läxa menas vanligen skolarbete som sker utanför timplanebunden verksamhet och i allmänhet görs i hemmet. Något krav för lärare att ge läxor finns inte.

Läxor:

 • ska kunna ges men då vara i begränsad omfattning och vara väl motiverade och förberedda
 • ska kunna klaras av varje elev utan särskild stöd av föräldrar eller vårdnadshavare, men självklart är det bra om vuxna stöder och hjälper sina barn i skolarbetet
 • kan ges som veckoläxa
 • ges inte över helger
 • ska sitta väl ihop med den undervisning som sker i klassen och följas upp av klasslärare.
 • ska aldrig utdelas rutinmässigt utan ha ett tydligt syfte som elev och föräldrar är införstådda med och vara en del i att utveckla elevens lärande
 • ska vara individanpassade utifrån elevens förmågor.
 • är inte bara hemarbete i en lärobok utan rör alla typer av uppgifter och uppdrag som skolan ger utanför ordinarie skoltid.
  Det är skolan och skolans lärare som har hela ansvaret för elevens undervisning och att eleven får det stöd som den har rätt till.
  Vid ledighet lämnas arbetsuppgifter som vårdnadshavarna ansvarar för att barnet utför.
  Vid annan frånvaro kan arbetsuppgifter lämnas i samråd mellan vårdnadshavare och lärare.

Läxhjälp: Eleverna erbjuds läxhjälp från åk 2-6, 1 ggr/vecka.


Senast ändrad: 2017-03-01

Scrolla upp