SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Mariaskolans elevhälsa

Elevhälsoteamet består av:

Rektor
Biträdande rektor
Skolsköterska
Specialpedagog
Resurspedagog
Kurator

Gruppen träffas måndagar var 14:e dag klockan 13.00–14.00
Kontakt: Rektor, 0223-444 41
 

”Sociala rapporter är ett mätningsinstrument för att kolla trivsel, arbetsro, trygghet och kamratskap bland eleverna. Dessa görs i form av en elevenkät som alla elever på skolan (åk F-6) får besvara. På Mariaskolan genomförs denna enkät 1 gång/termin (i samband med mitterminsutvärderingen). 1 lärare per klass ansvarar för att enkäten besvaras.

Efter att enkäten besvarats sammanställer ansvarig lärare svaren enligt redovisningsformuläret.

Det ifyllda redovisningsformuläret mailas sedan till skolkurator.

Skolkurator sammanställer diagram utifrån resultatet och jämför detta med hur klassen svarade senast enkäten gjordes. För att se om resultaten är bättre eller sämre vid denna mätning. Jessica skickar återkopplingen till lärare. Resultaten gås sedan igenom med klassen.

Senast ändrad: 2020-09-08

Scrolla upp