SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Ordningsregler

ORDNINGSREGLER ÅK 1-6, MARIASKOLAN

Läsåret 2019/2020

Ordningsreglernas syfte
Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Alla ska känna sig trygga och ha studiero på Mariaskolan.

Allmänt
För att skolans personal ska kunna ta ansvar för eleverna under skoltid ska de uppehålla sig inom skolans område.
Klassrummet är lärares och elevers gemensamma arbetsplats, därför gör varje klass upp vilka ytterligare regler som ska gälla där, klassens regler.

Mobiltelefoner:
Eleverna får inte använda mobiltelefoner under skoltid. Det innebär att när eleverna går in i skollokalen, ska mobiltelefonerna stoppas undan och stängas av. Samma gäller vid skolans slut, att eleverna får använda mobilerna tidigast när de lämnat lokalerna. Skolan tar inget ansvar förmedhavda mobiltelefoner.

Skolgården ska vara en plats för lek och avkoppling, därför:

 • är det förbjudet att sparka, slå, hota eller kränka någon
 • använder vi ett vårdat språk och tilltalar varandra på ett trevligt sätt
 • får alla vara med och leka
 • är snöbollskastning inte tillåtet
 • på skolgården får man inte åka cykel, inlines, airboard och snowracer men man får åka sparkcykel, inlines och skateboard på anvisad plats, hjälm ska användas (utanför idrottshallen vid sittmunkarna)
 • är bollspel tillåtet på avsedda platser
 • när vi åker pulka och kana under skoltid, använder vi alltid hjälm
 • om idrottslektion pågår under rasttid har idrotten företräde till ex bollplaner och andra ytor

Vi vårdar vår hälsa och miljö, därför:

 • äter vi inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid
 • är vi ute på rasterna, om inte läraren gett eleverna tillåtelse att vara inne i klassrummet och då är där med eleverna
 • håller vi ordning i klassrum och korridorer
 • slänger vi skräp i papperskorgarna
 • är vi rädda om våra egna, andras och skolans saker
 • vi äter och dricker inte under lektionstid
 • vi har inte starka dofter/parfymer i skolan

Inomhus ska det vara lugnt, tryggt och studiero därför:

 • tar vi av oss ytterkläder och kepsar och hänger dessa i våra elevskåp
 • använder vi ett bra bordsskick i matsalen
 • inomhus rör vi oss lugnt och talar i låg samtalston

Trygghet och studiero har förtydligats i Läroplanen (190701)

 • ska elever visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever
 • tar eleven ansvar genom egen ansträngning och deltagande för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö

Övrigt:

 • skolan ansvarar inte för pengar eller värdefulla föremål som tas med till skolan
 • kommunen rekommenderar att eleverna tidigast i åk 4 cyklar själva till och från skolan

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Steg 1 Läraren pratar med eleven om att ändra sitt uppförande.
Steg 2 Läraren kontaktar vårdnadshavare.
Steg 3 Möte med elev, vårdnadshavare och lärare.
Steg 4 Rektor kallar till samråd med lärare, vårdnadshavare och elev.

Elev stör undervisningen
steg 1 Läraren säger till eleven att ändra sig.
steg 2 Utvisning från klassrummet resten av lektionen, hemmet kontaktas.
steg 3 Kvarsittning upp till en timme efter skolan, hemmet kontaktas.
Steg 4 Rektor kallar till samråd med vårdnadshavare och elev.

Störande föremål
steg 1 Läraren säger till eleven att lägga ner det störande föremålet.
steg 2 Läraren tar hand om det störande föremålet och lämnar tillbaks det efter skoldagens slut.
steg 3 Föremålet hämtas av vårdnadshavare.

Farliga föremål
steg 1 Läraren tar hand om det farliga föremålet och kontaktar hemmet. Vårdnadshavare hämtar föremålet.
steg 2 Om elev vägrar att lämna ifrån sig det farliga föremålet, till exempel en kniv, görs en polisanmälan.

Senast ändrad: 2020-04-24

Scrolla upp