SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Elevhälsa

Elevhälsa

Beskrivning av Per Olsskolans elevhälsa

Professionerna inom elevhälsan samt mötesfrekvensen
I Per Olsskolans elevhälsoteam arbetar följande professioner:

Rektor
Skolsköterska
Skolkurator
Socialpedagog

Speciallärare
Specialpedagog

Elevhälsomöten sker 2ggr/vecka fördelat på 4 stycken 20 minuters-pass som är bokningsbara för lärarna (se vidare beskrivning under rubrik ”Ärendegången.”) samt att det även finns återkopplingstid 2ggr/vecka (20 min) för pågående ärenden. Elevhälsoteamet träffas även på egen hand, 1 ggr/vecka för en kort nulägesrapport gällande insatser, och 1 ggr/3-4:e vecka för att samråda kring ärenden och insatser som pågår. 

1 ggr/månad sker även ett utvidgat elevhälsoteamsmöte där även dessa professioner deltar och som också ses ingå i Per Olsskolans elevhälsa: Skolläkare
Skolpsykolog

Elevhälsans uppdrag
Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevers utveckling mot målen. Enligt skollagen §25: ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses".


Senast ändrad: 2018-05-30

Scrolla upp