SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Anmälan frånvaro

Rutiner när elev är sjuk och anmälan till skolan

När elev är sjuk gör vårdnadshavaren en sjukanmälan på Infomentor eller snarast på anvisade telefonnummer.

När eleven sedan är frisk gör vårdnadshavaren en friskanmälan till skolan till samma telefonnummer som tidigare.

Skolan har ett tillsynsansvar och saknas någon elev på morgonen, som inte har anmälts frånvarande, kontaktar skolan omedelbart vårdnadshavarna. Under den tid som eleven är sjuk behöver man inte kontakta skolan men när eleven är frisk igen ska en ny kontakt tas med skolan för att skolan ska veta att eleven nu kommer till klassen.

Det är viktigt att dessa rutiner följs för att skapa en stark trygghet kring barnen.

Kontakt
Skolexpedition: 0223-442 73
E-post: perolsskolan@fagersta.se

Senast ändrad: 2017-09-05

Scrolla upp