SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Anmälan frånvaro

Rutiner när elev är sjuk och anmälan till skolan

Anmälan vid frånvaro

När elev är sjuk gör vårdnadshavaren snarast en sjukanmälan på Infomentor, alternativ på anvisat telefonnummer nedan.

Under den tid som eleven är sjuk behöver man inte kontakta skolan men när eleven är frisk ingen ska ny konakt tas med skolan för att skolan ska veta att eleven nu kommer tillbaka till klassen.

Det är viktigt att dessa rutiner följ för att skapa en stark trygghet för och kring våra elever.

Skolan har ett tillsynsansvar vilket innebär att om en elev saknas på morgonen och inte är anmäld som frånvarande kontaktar skolan omedelbar vårdnadshavarna.

Kontakt: www.infomentor.se

Skolexpedition: 0223-44273

Senast ändrad: 2020-04-20

Scrolla upp