SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Ansökan om ledighet


Ansökan om ledighet för kortare tid, mindre än en vecka, ska lämnas till ansvarig lärare, två veckor innan ledigheten eller så snart behovet av ledighet uppstått.

För längre ledighet, en vecka eller längre, ska vårdnadshavare ta kontakt med ansvarig lärare eller rektor minst en månad i förväg, för att undersöka möjlighet och förutsättningar för sitt barns ledighet och hur förlorad undervisning ska kunna kompenseras.

Läraren har delegation att bevilja upp till fem dagars ledighet per läsår. Dagar därutöver kan endast rektor bevilja.


Blankett för utskrift finns under rubriken E-tjänster & Blanketter, hämtas hos ansvarig lärare eller på expeditionen.

För ledighet mer än tio dagar krävs synnerliga skäl och här kan normalt sett inte en semesterresa med familjen komma i närheten av synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara oväntade händelser som inte kunnat planeras såsom sjukdom hos nära anförvant, begravning eller annat skäl av allvarligare art. Ledighet kan i dessa lägen komma att behöva styrkas med läkarintyg, psykologintyg, kuratorintyg eller motsvarande.

Rektorerna avråder starkt för att ansöka om ledighet under perioden när de nationella proven pågår i åk 3, åk 6 och åk 9 samt från ledigheter vid terminsstart, då introduktion och planering av kommande termin och läsår sker.

.

Senast ändrad: 2018-03-20

Scrolla upp