SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Bedömning och betyg


Inom Per Olsskolans rektorsområde arbetar man med individuella utvecklingsplaner, IUP,
där man följer varje elevs kunskapsutveckling men även personliga och sociala utveckling.

Lärarna arbetar nu fram Pedagogiska Planeringar, PP, som bygger på den nya läroplanen.
Den tas fram till varje nytt arbetsområde och innehåller syfte, innehåll och bedömning.

Till vår hjälp för bedömning av elevernas läsutveckling finns ett läsutvecklingsschema.
Dessutom genomförs i varje årskurs 1–3, tester utifrån vår handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling.

En del av elevernas arbeten finns i en portfoliepärm, främst i förskoleklasserna, där man kan följa elevens kunskapsutveckling.

En annan viktig avstämning är, det diagnosmaterial som Skolverket tagit fram som finns i svenska och matematik för år 2.

Elev, föräldrar och lärare träffas för utvecklingssamtal minst en gång per termin.
Samtalet ska ge alla parter en bättre bild av elevens skolgång och av hur elevens utveckling bäst kan stödjas.

Vid samtalet diskuterar lärare, föräldrar och elev vad som fungerat bra, vad som behöver förbättras och vem som ska göra vad i det arbetet.

Varje samtal ska leda till en gemensam utvecklingsplan, IUP, för hur man ska gå vidare. För att man ska kunna göra detta tillsammans är det viktigt att skolans mål är kända för alla som deltar i samtalet. Vid samtalet ska eleven få ett skriftligt omdöme hur långt han eller hon kommit i förhållande till kurskraven i läroplanen.

Betyg kommer att ges från och med årskurs 6 läsåret 2012/2013.
Betyg ges med bokstäverna E, D, C, B, A där E är lägsta betyg och A högsta.
Betyget F innebär att eleven inte nått samtliga kunskapskrav i ämnet.


Senast ändrad: 2015-08-19

Scrolla upp