SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Läxpolicy


Begreppet läxa är något som inte är reglerat i läroplan eller Skollag men som förekommer som en vanlig del i skolans verksamhet. Med läxa menas vanligen skolarbete som sker utanför timplanebunden verksamhet och i allmänhet görs i hemmet.

Läxor är något som ofta påtalas av föräldrar och elever: som läxornas omfång och svårighetsgrad, när de ska göras, om föräldrarna måste kunna hjälpa sina barn med exempelvis matematik eller engelska, läxor över veckoslut eller när eleven är ledig en längre tid och annat som rör läxor.

Läxor kan uppfattas positivt som gör det möjligt för eleven att repetera och träna i hemmiljön och ger en chans för föräldrar att få insyn i vad deras barn lär sig i skolan och stötta dem i lärandet. Men de kan även uppfattas som negativt för elever med vissa svårigheter, som läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter och som får ägna mycket tid åt läxarbetet och kanske inte får det stöd som krävs i hemmiljön.

Det begränsar elevens fritid och chanser till återhämtning och kan vara en källa till konflikter mellan föräldrar och barn. Något krav för lärare att ge läxor finns inte.

Därför har Per Olsskolan kommit överens om följande policy för läxor:

  • Om Läxor ska ges ska det vara i begränsad omfattning och vara väl motiverade och förberedda.
  • Läxor ska kunna klaras av varje elev utan särskilt stöd av föräldrar/vårdnadshavare, vilket inte hindrar att vuxna hjälper sina barn om det är möjligt.
  • Läxor ska inte ges över lördag och söndag men däremot kan det vara en veckoläxa som ges ena veckan och ska vara klar nästkommande vecka.
  • Läxor ska sitta väl ihop med den undervisning som sker i klassen och följas upp av klasslärare.
  • Läxor ska inte ges för att en elev inte hunnit med sitt arbete i skolan eller vara något som eleven kan uppfatta som en bestraffning.
  • Läxor ska aldrig utdelas rutinmässigt utan ha ett tydligt syfte som elev och föräldrar är införstådda med och vara en del i att utveckla elevens lärande.
  • Läxor ska vara individanpassade utifrån elevens förmågor.
  • Läxor är inte bara hemarbete i en lärobok utan rör alla typer av uppgifter och uppdrag som skolan ger utanför ordinarie skoltid.

Det är skolan och skolans lärare som har hela ansvaret för elevens undervisning och att eleven får det stöd som den har rätt til

Senast ändrad: 2017-09-05

Scrolla upp