SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Elevstöd


En elev kan behöva stöd för sin inlärning, sin sociala förmåga eller för ett fysiskt handikapp under kortare eller längre tid.

För att hitta det bästa stödet till varje enskild elev är samarbete mellan lärare och föräldrar grundläggande. Eleven ska i första hand få stöd inom den grupp eller klass eleven tillhör.

Som ett komplement till undervisning i klassrummet, kan eleven för vidare utveckling och lärande, erbjudas särskilt stöd. Särskilt stöd kan innebära att mål, undervisningsmetoder och/eller miljöfaktorer anpassas till elevens behov och förutsättningar.

För elever som har ett annat modersmål än svenska finns förberedelseklass, studiehandledning på hemspråket, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andra språk.

Vi arbetar för att den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara hälsosam, trevlig och understödja elevernas utveckling och inlärning. Vi har aktiva samtal med eleverna om hur vi beter oss mot varandra. I skolans likabehandlingsplan redogörs hur skolan agerar kring diskriminering, kränkningar och mobbning.

Vi har tillgång till skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska och talpedagog.

I Fagersta har ett datatek inrättats med uppgift att informera och handleda den pedagogiska personalen kring de olika hjälpmedel som idag finns, främst knutet till olika dataprogram. Datateket sköts av Gunilla Brammås, utbildad specialpedagog.

Stödundervisningen sköts av ett stödteam på skolan som leder specialundervisningen och leder och stöttar de elever i behov av särskilt stöd


Senast ändrad: 2015-08-19

Scrolla upp