SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Förberedelseklass


I förberedelseklassen arbetar vi med att i första hand lära eleverna svenska. De kommer ifrån många olika länder och kulturer, och de har olika modersmål. Studiehandledare med samma modersmål som eleverna hjälper till med studierna.

Eleverna är 10–13 år och går i årskurserna 4–6. Undan för undan slussas eleverna in i sina ordinarie klasser i olika ämnen beroende på hur mycket svenska de har lärt sig.

Hantering av nyanlända elever i förberedelseklass

Nyanlända barn med inga eller bristfälliga kunskaper i svenska får en klasstillhörighet och därefter en utvecklingsplan utifrån förutsättningar. Eleven placeras i förberedelseklass med huvudinriktning mot svensk språk- och färdighetsträning: SVAS-undervisning.

Eleven ska även vara med i sin klass främst i praktiska ämnen, för att bygga en social kontakt och via nya kamrater träna sig i svenska.

Eleven går 2–3 terminer i förberedelseklassen och slussas undan för undan in i ordinarie klass. Läraren i förberedelseklassen är huvudmentor.

Huvudmentors ansvar:

 • introduktionsmöte och uppföljning
 • förbereda eleven för en skoltillvaro i vanlig klass
 • rådgöra med "klassmentorn" om när det passar att eleven är med i klassen
 • frånvarokontroll
 • föräldrakontakt
 • utvecklingssamtal (IUP)
 • eventuellt åtgärdsprogram
 • kontakt med "klassmentorn" och övriga på skolan
 • överlämning till ordinarie klass med tillgång till SVAS när eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska

Klassmentors ansvar:

 • delta vid introduktionssamtal och uppföljning
 • kontakt med "huvudmentorn" och informera om studieval och aktuella aktiviteter i klassen eller i skolan
 • rådgöra med "huvudmentorn" om när det passar att eleven är med i klassen.


 • Kontakt Huvudmentor: Nada Massoud, 0223-444 59

 

Senast ändrad: 2015-11-17

Scrolla upp