SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Skolpsykolog

Fagersta har idag ingen egen anställd skolpsykolog utan tjänsten köps in efter behov. För närvarande är det Per-Erik Hästö som anlitas när psykologstöd krävs inom för- och grundskolan och han ingår även i kommunens resursteam.

Skolpsykologens huvuduppgift är att utifrån olika tester, främst WISC-testen, konstatera hur begåvningsprofil och inlärningsförmågor ser ut hos elever under utredning. Syftet är bland annat att hitta elevens starkaste sidor, för att kunna anpassa undervisningen för att kunna utnyttja dessa i största möjliga mån.

När en skolutredning inleds runt en elev utgör skolpsykologens rapport en av hörnstenarna i denna kartläggning. I övrigt ger även skolpsykologen handledning till personal efter behov.

Kontakt sker via skolans stödteam.

Senast ändrad: 2015-10-29

Scrolla upp