SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Arbete för trygghet och arbetsro

Arbetsro och en god arbetsmiljö är av stor vikt för alla och framför allt när inlärning ska ske. På Risbroskolan arbetar vi förebyggande med struktur och rutiner för att främja en god inlärningsmiljö.

För att undersöka om eleverna är nöjda med sin arbetsmiljö görs regelbundet en social rapport. Om elever signalerar att de inte är nöjda med arbetsron/arbetsmiljön, eller om lärare reagerar på hur arbetsklimatet är, diskuteras det i arbetslaget, mellan de olika lärare som undervisar klassen. Man kommer överens om vilken eller vilka åtgärder man vill prova för att skapa en bättre situation för klassen. Dessa åtgärder följs sedan upp och utvärderas tillsammans med klassen.

På varje skola ska det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Risbroskolans ordningsregler rör tre områden:

  • Respekt för andra
  • Arbetsro
  • Skolmiljö

Senast ändrad: 2019-09-08

Scrolla upp