SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Arbete mot skolfrånvaro

Enligt skollagen har barn som bor i Sverige skolplikt från höstterminen barnet fyller sju år. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet fullgör sin skolgång, men eftersom närvaro i skolan är så viktigt för att en elev ska lyckas med skolarbetet, jobbar vi hårt för att främja en god skolnärvaro.

Om en elev är frånvarande från en lektion utan att vårdnadshavare anmält frånvaro, skickas ett automatiskt sms till vårdnadshavaren med information om detta. Vårdnadshavaren får då höra av sig till barnets mentor för att antingen bekräfta att ogiltig frånvaro skett eller berätta att det finns en annan förklaring – om föräldern exempelvis glömt sjukanmäla sitt barn.

Om ogiltig frånvaro upprepas kallas elev och föräldrar till ett möte, där man försöker finna orsaken till den ogiltiga frånvaron och planerar åtgärder för att motverka mer ogiltig frånvaro.

Hög anmäld frånvaro kan ibland ha andra orsaker än medicinska, och därför arbetar skolan även aktivt för att minska den anmälda frånvaron. Detta sker genom att man kartlägger de verkliga orsakerna till frånvaron och samtalar med elev och föräldrar om det som framkommit. Med hjälp av kartläggningen planeras sedan åtgärderna. Det kan till exempel handla om anpassningar i skolan för att minska stress, motiverande samtal med elever och föräldrar, hembesök och samverkan med socialtjänsten.

Vi har också en modell för hur vi arbetar med återinslussning av elever med stor frånvaro.

Senast ändrad: 2019-09-08

Scrolla upp