SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Läroplan

Läroplanen är det som styr vad undervisningen ska innehålla. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som består av information om ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav för de olika betygsstegen.

Kunskapskrav

Kunskapskraven är uppdelade i tre nivåer, en för betygssteget E, en för betygssteget C och en för betygssteget A, som är det högsta betyget. För att uppnå betyget E krävs att eleven klarar samtliga kunskapskrav för det betyget. Om eleven vid tidpunkten för betygssättning inte fått chansen att visa alla förmågor krävs att eleven klarar samtliga kunskapskrav som varit möjliga att klara. Samma princip gäller för att uppnå betyget C eller A.

För att uppnå betyget D eller B krävs att eleven klarar samtliga kunskapskrav för betygssteget under, men även en övervägande del av betygssteget över.

Bedömning

För att visa elever och föräldrar hur läraren gjort sin bedömning av elevens kunskaper skriver man ett skriftligt omdöme. Det skriftliga omdömet innehåller kunskapskrav för ämnet i form av en tabell, där läraren markerar vilka eleven har uppnått, eller har kvar att uppnå. Detta arbete sker fortlöpande eller i samband med betygssättningen, och omdömet blir tillgängligt för föräldrar i slutet av varje termin. Föräldrar får då logga in på vår lärplattform Infomentor och ta del av dessa.

Senast ändrad: 2018-12-12

Scrolla upp