SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Stödteam

En elev som är i behov av särskilt stöd har enligt skollagen rätt att få det. För att uppfylla detta krav har vi på Risbroskolan satt samman en grupp som vi kallar Stödteamet.

Varje arbetslag har representanter i denna grupp i form av studiepedagoger, speciallärare och specialpedagoger. Dessutom ingår skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, samordnare samt biträdande rektor.

Stödteamets övergripande mål är att:

  • tidigt fånga upp elever i behov av särskilt stöd
  • utföra lämplig kartläggning av elevens svårigheter
  • planera åtgärder som kan hjälpa eleven
  • ha ett bra samarbete med hemmet kring elever i behov av särskilt stöd.

Hur vi arbetar för att uppnå dessa mål finns formulerat i vår handlingsplan.

Stödteamet träffas en gång i veckan. De ansvarar för att fördela resurser efter elevstödbehovet i de olika arbetslagen. En viktig del av uppdraget är att utveckla skolans lärandemiljö, så att den passar alla elever.

Senast ändrad: 2017-06-25

Scrolla upp