SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Jämställdhet

Tecknade människor håller varandra i handen

Jämställdhet och mångfald är två grundläggande principer och värderingar i Sverige. Att arbeta för dessa är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Sverige har förbundit sig att följa både Förenta Nationernas (FN:s) kvinnokonvention och Europeiska Unionens (EU:s) lagstiftning som rör jämställdhet och mångfald. I Sverige har riksdagen fattat politiska jämställdhetsmål som visar att det är viktiga frågor som berör alla människor. Det finns också en diskrimineringslag som belyser alla människors lika värde och rättigheter.  

Jämställdhet Jämställdhet innebär att kvinnor och män liksom flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter inom livets alla områden. Enligt de svenska jämställdhetspolitiska målen betyder det att:

  • både kvinnor och män ska ha möjlighet att yrkesarbeta och få en lön de kan leva på
  • både kvinnor och män ska vara representerade i politiska församlingar och andra beslutsfattande organisationer
  • kvinnor och män ska dela på ansvaret för hem och barn
  • flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att gå i skola och utbilda sig
  • flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utöva intressen och ha en meningsfull fritid
  • mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Mångfald I ett samhälle som präglas av mångfald tar man tillvara på människors skiftande bakgrunder och använder dessa på bästa sätt. Alla människors olikheter ses som en resurs.

Det ska inte spela någon roll vilken religiös tillhörighet, ålder eller etnicitet en person har. Det ska inte heller ha någon betydelse vilken sexuell läggning en människa har eller om han eller hon har ett funktionshinder. Alla individer ses som en resurs och var och en bidrar på det sätt han eller hon kan.

Fagersta kommun Fagersta kommun strävar efter att såväl kvinnors och mäns liksom flickors och pojkars intressen och behov tillgodoses på ett likvärdigt sätt. Den kommunala servicen ska fördelas på lika villkor, oavsett kön. Detta arbete varierar beroende på verksamhet. Bland annat arbetar personal inom skola och förskola på ett medvetet sätt med att flickor och pojkar ska få träna och utveckla många olika färdigheter.

Fagersta ska vara en kommun där människors olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar tas till vara och uppskattas. Det innebär ett rättvist och respektfullt bemötande av samtliga medborgare som kommer i kontakt med kommunens verksamheter.

Senast ändrad: 2017-09-04

Scrolla upp