SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Specialkost

RUTINER VID BESTÄLLNING AV SPECIALKOST

Vårdnadshavare/sökande ansvarar för att ansökan fylls i korrekt inför varje terminsstart samt vid ändringar eller avslut.

Vid sjukdom eller frånvaro för grundskoleelever och gymnasieelever, INTE förskolebarn, måste centralköket meddelas senast klockan 08.00 samma morgon på telefon, 0223 445 53. Meddela centralköket vid återkomst.

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost serveras till personer med födoämnesallergier, intolerans eller sjukdom som kräver specialkost. Specialkost serveras inte i de fall en inte tycker om vissa rätter. Grönsaker/sallader, bröd, matfett, mjölk och vatten serveras alltid. Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel förekommer aldrig i maten och får inte heller medtas till skolan/förskolan.

Vid ändringar ska en ny specialkostansökan med intyg lämnas in. Vid byte av förskola/skola inom kommunen behövs bara ansökan om specialkost lämnas in, inget nytt kostintyg. Det är viktigt att meddelar om behovet av specialkost upphör. Detta görs på e-tjänsten Ansökan/ändring/avbokning av specialkost.

Tillfälligt anpassad kost

En anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Fyll i ansökan och bifoga kostintyg, därefter tar Kostservice kontakt med er. Anpassningen gäller för en bestämd tid, eftersom denna kost inte uppfyller skollagens krav på en fullvärdig måltid.

Vegetarisk kost och kost utan fläsk

Vid behov av kost utan fläsk eller vegetarisk kost krävs inget kostintyg, endast ansökan om specialkost. Önskas vegankost ska ni kontakta kostservice för en dialog med vårdnadshavare, eftersom denna kost inte uppfyller skollagens krav på en fullvärdig måltid.

*Kostintyg kan vara journalutskrift, läkarintyg eller intyg från dietist som styrker behovet av specialkost.

Information om behandlingen av personuppgifter
Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna administrera er ansökan om specialkost och säkerhetsställa att rätt kost serveras. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen.

Personuppgifter samlas in från Skatteverket i samband med ansökan. De personuppgifter som vi behandlar är förnamn, efternamn, skola/förskola, klass/avdelning, telefonnummer samt förekommande kostavvikelser. I de fall ni gör en ansökan i egenskap av vårdnadshavare eller annan ställföreträdare inhämtas även deras/dennes förrnamn, efternamn, personnummer, e-postadress samt telefonnummer. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom autentisering och kryptering.

Dina personuppgifter bevaras i ett år. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos kommunen.

Personuppgiftsansvarig myndighet:
Utbildnings- och fritidsnämnden.
Dataskyddsombud: DSO@fagersta.se

Senast ändrad: 2019-08-08

Scrolla upp