SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.
Ansökan om berättigande till skolskjuts görs via e-tjänsten under Barn och utbildning - Ansökan om skolskjuts. Längst ner på sidan finns en knapp ”logga in”, där du loggar in med e-legitimation (till exempel Bank ID). Vid frågor som rör skolskjutsar går det bra att ringa skolskjutshandläggaren på 073-746 55 03.

Skolskjutsen sker antingen med buss (VL trafik) eller taxi (Fagersta taxi). Hållplatser och tider för bussen hittar du på www.vl.se. Tider och upphämtningsplaster för taxi får du med beslutet för din skolskjutsansökan.

För att ansvarsfördelningen enligt nedan ska gälla, krävs det att eleven har en beviljad skolskjuts. Reser eleven med den avgiftsfria bussen och/eller inte har ansökt om skolskjuts ligger allt ansvar på vårdnadshavaren.

Ansvar

  • Föräldraansvar gäller till och från hållplatsen, därefter övergår ansvaret på skolan och skolskjutsentreprenören.
  • Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen/upphämtnings-platsen.
  • Om eleven inte hinner med skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
  • Om eleven väljer att åka en annan avgång än den som är i direkt anslutning till skoldagens början eller slut, väljer att stiga på eller av vid en annan hållplats än hemhållplatsen eller åker en annan busslinje räknas det inte längre som skolskjuts och vårdnadshavaren ansvarar därmed för sitt barn under denna resa.

Ansökan
Ansökan om skolskjuts görs inför varje läsår via e-tjänsten. Ansökningsperioden är mellan 2 maj - 30 juni för att skolan/eleven ska vara garanterad beviljad skolskjuts till skolstarten.

E-tjänsten är öppen året om för att kunna ta emot ansökningar från elever som är nyinflyttade, flyttar under läsåret eller av andra anledningar som medför att eleven behöver söka skolskjuts under en pågående termin.

Handläggningstid
Normal handläggningstid brukar vara cirka 5 - 10 arbetsdagar från det att ansökan kommit in tills den är behandlad. Belastningen på skolskjutshanteringen är alltid lite extra ansträngd under de första veckorna efter skolstart (augusti - september). Under denna tid kan därför handläggnings-tiden men kan vara något längre.

Beviljad skolskjuts?
När din ansökan är färdig behandlad får du ett beslut om skolskjutsen är beviljad eller inte. I beslutet får du veta anledningen till om du inte blivit beviljad skolskjuts. Har du blivit beviljad skolskjuts får du information om skolskjutsen.

Tillfälliga färdbevis

Behöver ditt barn tillfälligt åka skolskjuts, ber vi er göra en ansökan som vanligt via e-tjänsten och uppge anledningen till varför ni söker tillfällig skolskjuts.

Elever som slutar eller flyttar

Alla elever som slutar på skolan samt flyttar ska rapporteras till handläggaren för skolskjuts.

Senast ändrad: 2020-04-23

Scrolla upp