SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Skolskjuts

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan.
Ansökan om berättigande till skolskjuts görs på https://eservice.fagersta.se Välj barn och utbildning - Ansökan om skolskjuts. Längst ner på sidan finns en knapp ”logga in”, du loggar in med ditt Bank Id. Vid frågor som rör skolskjutsar går det bra att ringa 073-746 55 03.

Skolskjutsen sker antingen med buss (VL trafik) eller med taxi (Fagersta taxi). Hållplatser och tider för bussen hittar du på www.vl.se. Tider och upphämtningsplaster för taxi får du med beslutet för din skolskjutsansökan.

Ansvar

  • Föräldraansvar gäller till och från hållplatsen, därefter övergår ansvaret på skolan och skolskjutsentreprenör.
  • Föräldern ansvarar att eleven kommer i tid till hållplatsen/upphämtningsplatsen.
  • Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.
  • Om eleven väljer att åka en annan avgång än den som är i direkt anslutning till skoldagens början eller slut, väljer att stiga på eller av vid en annan hållplats än hemhållplatsen eller åker en annan busslinje räknas det inte längre som skolskjuts och föräldern ansvarar för sitt barn.

Ansökan
Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår via E-tjänsten https://eservice.fagersta.se. Beställningsperioden är mellan 2 maj-30 juni för att skolan/eleven ska vara garanterad skolkort till skolstarten.

E-tjänsten är öppen året om för att kunna ta emot ansökningar från elever som är nyinflyttade, flyttar under läsåret eller andra anledningar till att eleven behöver söka skolskjuts under en pågående termin.

Handläggningstid

Normal handläggningstid brukar vara ca 5-10 arbetsdagar från det att ansökan kommit in tills den är behandlad. Belastningen på skolskjutshanteringen är alltid lite extra ansträngd under första veckorna efter skolstart (augusti - september). Under denna tid är det svårt att bedöma handläggningstiden men kan vara något längre än normalt.

Alla ansökningar av skolkort som görs under beställningsperioden inför ett nytt läsår, är behandlade och klara i god tid före skolstart och information mailas till beställaren.

Beviljad skolskjuts?

När en ansökan är behandlad får du svar på om skolskjutsen är beviljad eller inte. I svaret får du veta anledningen om du inte blivit beviljad skolskjuts. Har du blivit beviljad skolskjuts får du information om skolskjutsen. För de elever som har skolskjuts via buss, skickas ett skolkort till elevens angivna skola och kortet hämtas ut av eleven på skolexpeditionen vid läsårets start. För de som ansökt och blivit beviljade under pågående termin, finns kortet att hämta 5-10 dagar efter beviljad ansökan.

Vad gör man när ett skolkort försvinner eller inte fungerar?

Det är alltid elevens ansvar att ta väl hand om sitt skolkort. Om skolkortet försvinner eller slutar fungera ska eleven/skolan anmäla detta till skolan eller VL:s kundcenter 0771-22 40 00.

Om elevens skolkort har försvunnit ska eleven stå för resorna under tiden tills det att det nya skolkortet kommer. Notera att handläggningstiden kan vara upp till ca 10 arbetsdagar.

Tillfälliga färdbevis

Skolan har möjlighet att utfärda tillfälliga färdbevis för bussresa max 14 dagar. Ett tillfälligt färdbevis kan du ansöka om till skolans expedition, om ex handläggningstiden för ditt skadade/borttappade skolkort överstiger 10 dagar eller du har ett läkarintyg på att du tillfälligt (mindre än 14 dagar) behöver åka skolskjuts en sträcka som trafikeras med buss.

Behöver du eller ditt barn tillfälligt åka skolskjuts med taxi eller en period som är längre än 14 dagar, ber vi er göra en ansökan som vanligt via E-tjänsten.

Behålla gamla skolkortet

Har eleven ett skolkort från nuvarande läsår så ska detta behållas till nästa läsår. Vid varje ansökningstillfälle (läsårs start) så omaktiveras det nuvarande skolkortet för hela läsåret.

Elever som slutar eller flyttar

Alla elever som slutar på skolan samt flyttar ska rapporteras till handläggare för skolkort.

Senast ändrad: 2019-05-13

Scrolla upp