HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Hyvinvointiteknologia


Sosiaalihallitus (Socialstyrelsen) on vuonna 2015 määritellyt hyvinvointiteknologian tarkoittamaan hyvinvointitekniikkaopiksi.
Hyvinvointitekniikalla tarkoitetaan digitekniikkaa, jonka tarkoituksena on turvallisuuden, aktiviteetin, osallistumisen tai itsenäisyyden ylläpitäminen tai lisääminen toimintarajoitteisten henkilöiden osalta tai sellaisten henkilöiden osalta, joilla on suurempi riski toimintarajoitteen syntyyn.

Miksi tätä termiä edes tarvitaan? Pitäisi kai olla itsestään selvyys, että nykypäivän Ruotsissa älykkäällä ja turvallisella tavalla digitaalisia tietoja käsittelevät järjestelmät olisivat sosiaalipalveluihin integroitu osa? Siksi on erittäin myönteistä, että hallitus on ilmoittanut, että tätä aluetta tulee nostaa. Tärkeää kehitystyötä tehdään kaikilla maakäräjillä ja kaikissa kunnissa. Useat suuret sijoitukset saattavat auttaa meitä ottamaan tärkeitä askelia kohti modernia huoltoa ja hoitoa.

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan lisääntyneeseen asiakkaiden, toimeksiantajien ja potilaiden turvallisuuteen, itsenäisyyteen ja osallisuuteen johtavan tekniikan käyttöä koskevaa tietämystä. Itse tekniikasta käytetään nimitystä hyvinvointitekniikka. Hyvinvointitekniikan avulla on myös mahdollista, että hyvinvointisektorin resursseja käytetään paremmin ja että sen laatu kohoaa. Tämä on kansantaloudellisesti katsottuna kannattavaa ja toimii toimintokehityksen työkaluna.

Hyvinvointiteknologiaan sijoittaminen luo turvallista sosiaalipalvelua sekä hyvänlaatuista terveyden- ja sairaanhoitoa. Sen myötä myös työympäristö kehittyy ja vahvistuu kaikkien kyseisessä toiminnossa työskentelevien osalta.

Hyvinvointiteknologia auttaa myös kansalaisia saavuttamaan hyvän terveyden ja hyvinvoinnin sekä kehittämään ja vahvistamaan resursseja, joilla saavutetaan lisää itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskuntaelämässä.

Tulevaisuuden asiakkailla on lisää tietämystä ja he voivat käyttää entisestään tekniikkaa ja sähköisiä palveluja. Siksi voidaan olettaa, että skeptisismi vähenee ja että teknisiä ratkaisuja toivotaan enemmän. Tämä koskee niin tietoa kuin viestintää ja teknisiä apuvälineitäkin. Jo nyt on nähtävissä, että teknisten ja sähköisten ratkaisujen kysyntä on kasvanut. Hyvinvointiteknologian kehityspotentiaali on suuri.

Hyvinvointitekniikka ei korvaa nykypäivän henkilökuntaa, vaan se tulee nähdä täydentävänä.

Viimeksi muokattu: 2017-01-24

Scrolla upp