HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kunnanhallituksen hallinnot

Kunnanhallitukseen kuuluu kunnankanslian, henkilöstökonttorin, hankintojen ja palvelujen ja liiketominta ja kasvun hallinnot.

Kunnankanslia

Kunnankanslian tehtävänä on tukea kunnanhallitusta Fagerstan kehitystyössä. Se myös johtaa ja koordinoi kunnan asioita. Tämä tehdään yhteistoiminnan, dialogin ja osallisuuden avulla. Tehtävänämme on myös seurata kunnanvaltuuston ja lautakuntien tavoitteiden toteutumista. Kunnankanslialla on kokonaisvastuu:

 • keskushallinnosta
 • tiedoista ja viestinnästä
 • valmiustointen koordinoinnista
 • selvityksistä ja asioiden valmistelusta
 • laadun kehittämisestä
 • kunnan arkistosta

Kunnankanslia käsittelee myös saapuvan postin rekisteröimisen ja hoitaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja näiden valiokuntien asioiden käsittelyä.

Henkilöstökonttori

Henkilöstökonttori palvelee hallintoja ja työntekijöitä seuraavissa asioissa:

 • henkilöstö- ja palkkapolitiikka
 • palkanlaskenta ja palkkaneuvottelut
 • lakien ja sopimusten tulkinta ja toteutus
 • työoikeudelliset neuvottelut
 • vakuutusasiat
 • kuntoutus ja työolosuhteet
 • tasa-arvo ja monimuotoisuus
 • henkilöstötilastot

Hankinnat ja palvelut

Hankinnat ja palvelut vastaa kunnan keskitetystä hankintatoimesta ja auttaa hallintoja hankkimaan oikeat tuotteet ja palvelut parhailla mahdollisilla ehdoilla. Kunnan hankinnat toteutetaan julkisia hankintoja koskevan lain (lagen om offentlig upphandling, LOU) mukaisesti. Laki ohjaa julkisia hankintoja ja sen tavoitteena on muun muassa EU-maiden eri tarjouksentekijöiden välisen vapaan kilpailun varmistaminen. Hankinnat ja palvelut vastaa myös:

 • yliholhoojatoimesta
 • vakuutushallinnosta
 • vahtimestari- ja postitoiminnosta
 • vaihteesta ja vastaanotosta.

Elinkeinoelämä ja kasvu

Elinkeinoelämä ja kasvun tehtävä on tukea, neuvoa ja palvella paikallista elinkeinoelämää. Palvelu toimii myös linkkinä kunnan/politiikan ja elinkeinoelämän välillä. Tominnan painopistealueet ovat

 • strateginen perustaminen
 • olemassa olevien yritysten tukeminen
 • uusyrittäjyys

Elinkeinoelämällä ja kasvulla on myös kokonaisvastuu kunnan turismi- ja matkailualan toiminnasta.

 

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp