HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Opinto- ja ammatinvalinnan ohjaaja

Opinto- ja ammatinvalinnan ohjaajan tai opon (Studie- och yrkesvägledaren, SYV) tehtävänä on opastaa oppilaita tulevaa koulutusta ja ammatinvalintaa varten. Hänen tulee myös huomioida toimintarajoitteisten oppilaiden mahdollisuuksia. Opon tulee myös tukea muun henkilökunnan opintojen ja ammatinvalinnan ohjaukseen tähtääviä toimia.

Opinto-ohjaaja käyttää tulevia opinto- ja ammatinvalintoja varten henkilökohtaista ohjausmateriaalia sekä luokkatietoja. Hän myös koordinoi tutustumiskäyntejä eri lukioihin. Opo vastaa myös tiedoista ja oppilaan sekä huoltajan kanssa käytävästä keskustelusta modernien kielten uusvalintojen tai sopeutetun koulunkäynnin osalta.

Oppilaat ja vanhemmat voivat kääntyä opon puoleen jos heillä on kysyttävää lukiovalinnasta tai eri lukio-ohjelmien valintakriteereistä tai jos he haluavat lisätietoja siitä, miten modernin kielen valinnan muutos tai sopeutettu koulunkäynti vaikuttavat mahdollisuuteen hakea jatko-opintopaikkaa.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Telefon

E-post

Ronak Sulivani

0223-444 96

ronak.sulivani@edu.fagersta.se

Viimeksi muokattu: 2016-10-05

Scrolla upp