HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Koulukuraattori

Benitha Berg toimii koulukuraatorina Risbrokoululla.

Risbrokoulun koulukuraattorin tehtävänä on:

  • tukea, opastaa ja ohjata eri vaikeuksia kokevia oppilaita,
  • työskennellä koko luokan tai eri ryhmien kanssa, esimerkiksi tyttöryhmien kanss,
  • käydä keskusteluja oppilaan, oppilaan-vanhemman tai oppilaan-opettajan välillä
  • opastaa ja tukea vanhempia
  • lmoittaa oppilaille ja vanhemmille yhteiskunnan eri avustavista tahoista ja välittää yhteys lapsi- ja nuorisopsykiatriaan (Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP) ja sosiaalipalveluun
  • osallistua yhdenvertaista kohtelua käsittelevään ryhmään ja tukitiimiin

Oppilas voi käydä kuraattorilla jos hän pohtii jotain tai jos hänellä on kotona, vapaa-aikana tai koulussa ongelmia. Kyseessä voi olla ongelmat suhteissa vanhempiin, tovereihin tai opettajiin.

Koulukuraattori on vaitiolovelvollinen. Sillä tarkoitetaan, että keskustelun aikana esiin nousseet asiat ja syy sille, että hait apua, jää kuraattorin ja avunhakijan keskinäiseksi asiaksi. Vanhempi, opettaja tai toveri ei siis voi kääntyä kuraattorin puoleen saadakseen tietää, miksi kyseinen henkilö on hakenut apua tai mitä keskustelun aikana on ilmennyt.

Tietyissä tapauksissa koulukuraattorilla on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus. Sillä tarkoitetaan, että vaitiolovelvollisuus murretaan jos osoittautuu, että nuori kärsii, esimerkiksi jos kyseessä ovat huumeet tai rikollinen käyttäytyminen. Tällöin koulukuraattori on lain mukaan velvollinen ottamaan yhteyttä sosiaalipalveluun.

Viimeksi muokattu: 2017-07-05

Scrolla upp