HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Peruskoulutoiminta

Alfabetet i färg

Peruskoulu muodostuu pakollisesta yhdeksänvuotisesta peruskoulusta. Peruskouluun on pääsy 7–16-vuotiailla lapsilla.

Fagerstan koulutoiminnasta vastaa Koulutus- ja virkistyshallinto.
Kunnan peruskoulutoiminta on jaettu neljään koulualueeseen: Alfakoulun rehtorialue F-6, Mariakoulun rehtorialue F-6, Per Ols-koulun rehtorialue F-6 ja Risbrokoulun rehtorialue 7-9.

Fagerstassa koulun tavoitteena on antaa oppilaille perustavanlaatuista tietoa sekä puhe-, kuuntelu-, luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa. Koulun on tarkoitus kasvattaa oppilaista demokraattisia ihmisiä. Osallisuuden ja vastuun tulee kasvaa iän karttuessa.

Yleistä peruskoulusta

Pakollisen koululaitoksen, eli peruskoulun, saamelaiskoulun, erikoiskoulun ja erityiskoulun osalta sovelletaan opintosuunnitelmaa Lgr11. Koulun toimintaa ohjaava ja sitä koskevia sitovia määräyksiä sisältävä opintosuunnitelma on hallituksen vahvistama. Kurssisuunnitelmat ja tuntisuunnitelmat täydentävät opintosuunnitelmaa.

Kurssisuunnitelmissa annetaan erityisen aineen koulutusta koskevat tavoitteet ja tuntisuunnitelmassa annetaan eri aineiden ja aineryhmien opetusaika.

Oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien osallisuus on eräs paikallisen työn tärkeä lähtökohta. Kaikissa kouluissa toimii vanhempainneuvosto. Kehityskeskustelu toimii oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan yhteisen, oppilaan kehitystä parhaimmalla mahdollisella tavalla tukevaa toimintaa koskevan vastuun perustana.

Viimeksi muokattu: 2020-08-07

Scrolla upp