HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Oppilaiden terveydenhuolto


Oppilaiden terveydenhuollon tavoitteena on pääasiallisesti ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen. Sen on myös tuettava oppilaiden kehitystä opinto- ja kurssisuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Fagerstassa suurin osa oppilaiden terveydenhuollosta hoidetaan kunkin rehtorin johdolla olevan ja kussakin koulussa toimivan oppilaiden terveydenhuoltotiimin/tukitiimin toimesta. Tiimeihin kuuluvat rehtori, mahdollisesti apulaisrehtori, erityispedagogi/erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori sekä mahdollisesti rehtorin nimeämä muu henkilöstö.

Yleisellä tasolla toimivat koululääkäri ja koulupsykologi. Koululääkärikäynnit varataan kunkin koulun kouluterveydenhoitajan kautta. Oppilaiden terveydenhuollon yleisten tehtävien hoitamiseksi on olemassa koordinaattorin virka. Koulupsykologiin otetaan yhteyttä koordinaattorin välityksellä, kunkin koulun oppilaiden terveydenhuoltotiimin kautta. Koordinaattori vastaa myös peruskoulutason erityiskoulun vastaanotosta sekä lisäsummien hakemuksista. Logopedipalvelut hankitaan ulkoisesti.

Koululääkäri: Lars-Urban Lindström

Psykolgi: Per-Erik Hästö

Puheteraupetti: Kerstin Hill Svensson

Viimeksi muokattu: 2019-11-14

Scrolla upp