Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Serveringstillstånd för alkohol

För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen är tydlig med att det är du som sökande som ska visa att du är lämplig för uppgiften.

Good food and tasty red wine in a restaurant during lunch time

Från kontakt till beslut

Boka möte

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar du behöver lämna tillsammans med din ansökan. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Gör ansökan

Ansök via vår e-tjänst som finns här ovanför på sidan. Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hanläggningen går snabbare. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstång är två månader från en komplett ansökan. Ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas med övriga handligar.

Yttranden från andra myndigheter

Kommunen skickar remisser till andra myndigheter främst till polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Kunskapsprov

För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska du som söker visa att du besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Detta görs oftast genom att du som söker får göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

Utredning

Kommunen granskar de handlingar som du har lämnat samt remissvar från andra myndigheter. Kommunen besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

Bifall eller avslag

Beslut fattas utifrån av vad som framkommit i utredningen. Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serveringstillstånd beviljas och du får ett tillståndsbevis. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda beviljas inte serveringstillståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Innan din ansökan kan behandlas

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd, som ska täcka den genomsnittliga faktiska kostnaden för att hanlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från själkostnadsprincipen, det vill säga att avgiften ska motsvara det arbete som kommunen lägger ner på att bereda ärendet.

Avgiften betalas in till Fagersta kommun på
Bankgiro: 547-6890
Postgiro: 123780-9

Vid inbetalning anger ni att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på företaget, föreningen eller organisationsnummer.

Klicka på länken för att läsa mer om taxor och avgifter. Under rubrik individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens taxor och avgifter

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Vi köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test