Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Tussilago

Telefonnummer: 0223-442 94

Tussilago är en avdelning med barn 1- 3 år och här börjar nyfikenhet och äventyret i det livslånga lärandet.

Vi arbetar utifrån barnens trygghet, intresse och deras behov.

På Tussilago arbetar 3 stycken pedagoger. 3 barnskötare.

I dagsläget har vi 15 barn mellan 1-3 år på våran avdelning.

Vi tar emot barnen så att de känner sig välkomna och föräldrarna känner att vi tar över ansvaret för deras barn under förskolevistelsen.

Vi arbetar medvetet och pedagogiskt efter läroplanen och avdelningens arbetsplaner.