Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18), Barnkonventionen och Fagersta kommuns värdegrund-STAR- (Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt). Läroplanen finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18), Barnkonventionen och Fagersta kommuns värdegrund-STAR- (Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt)
Läroplanen finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Skolverket

Under hela förskolevistelsen sker inlärning. Det tar vi vara på genom att ge barnen många tillfällen att utveckla sinaintressen och förmågor genom lekar och aktiviteter,planerade och spontana.

Vi försöker ta vara på barnens intressen genom att hela tiden anpassa lekmiljöerna efter det som de visar intresse för.

Vi vistas utomhus både på gården och i naturen där barnen ges möjlighet att uppleva naturen under alla årstider, utforska naturen på sitt eget sätt och på sin egen nivå Vi arbetar även med Grön Flagg för att ge barnen förståelse för hur "människa-natur" hänger ihop.

Vi samarbetar över avdelningsgränserna för att skapa en god kontakt med alla barn och pedagoger på förskolan.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test