Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Delfinen

Delfinen är en förskoleavdelning på Rosen för barn 1-3 år.

Om Delfinen

Vi arbetar tematiskt utifrån verksamhetens och barnens behov. Lekpedagogik är en metod som vi använder oss av föra att fånga barnen och skapa lärande situationer. En annan metod vi använder oss av för att väcka nyfikenhet och utveckla barnens språk är att utforska med alla våra sinnen.

Vi har ljusa fina lokaler, med olika lek- och läsmiljöer som stimulerar barnens utveckling.Vi tar tillvara på barns intressen och använder det som grund för vårat tematiska arbetssätt. I temat arbetar vi mot olika mål ur förskolans läroplan, Lpfö18. Eftersom barnens intressen och behov alltid ligger till grund för verksamheten så möblerar vi ofta om och skapar nya miljöer för både lek och läsning.

Kontakt

0223-444 89

Köket 0223-444 91

Sociala medier

Instagramkonto: avd_delfinen