Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och barnkonvektionen.

Vi ser alla individer som en tillgång – både barn, vårdnadshavare och
pedagoger.
Tillsammans bygger vi upp förskolans miljö till att stimulera barnens utbildning. Miljön ska främja barns utveckling och lärande, förståelse och medmänsklighet.

1. Miljöpåverkan

Vi ska undervisa om miljöpåverkan som t.ex. vikten av sopsortering, återbruk, spara på våra resurser som vatten och el. Syftet är att barnen ska bli mer medvetna om att ta hand om vår miljö.

2. Vattenexperiment

Vi ska undervisa om vattenresurser t.ex. vad vattnet kommer ifrån. Göra olika vattenexperiment. Syftet är att göra barnen mer medvetna om var vattnet kommer ifrån och lära dem om kretsloppet.

3. Psykisk hälsa

Vi upplever att tempot för många barn idag är högt. Vi vill undervisa om lugnare aktiviteter och försöka få ner barnens tempo och ljudnivå.