Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lagbok, hus och pengar

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet förbereder dig för fortsatta studier inom främst ekonomi och juridik men också andra samhällsvetenskapliga områden. Du blir diplomerad gymnasieekonom efter avklarat program.

Programmet innehåller en hel del praktiska moment inom företagsekonomin som är av betydelse i en framtida arbetsmarknad för gymnasieekonomer.

Inriktning: Ekonomi
Inom ekonomiinriktningen ligger fokus på att starta och driva företag, redovisning och kalkylering. Utbildningen syftar till att stimulera intresset för entreprenörskap och att utveckla förmågan att analysera och kritiskt bedöma företagsekonomiska problem.

Inriktning: Juridik
Juridik är studier om samhällets rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Inriktningen ger dig goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga och andra frågeställningar i samhället. Juridiken är ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens blir alltmer efterfrågad.

Tre huvudpelar på Ekonomiprogrammet Brinellskolan

1. Studieförberedande
Valet för Dig som vill fortsätta studera till en framtid som advokat, polis, lärare, domare, företagsledare, ekonom, säljare eller vill arbeta med reklam.

2. UF Företag
Under handledning av lärare startar Du och några kamrater i år 3 upp ett UF-företag. Ni driver företaget och går det bra har ni chans att vinna olika priser på den stora länsmässan. Lyckas Du bra på länsmässan väntar SM i Stockholm!

3. Diplomerad gymnasieekonom
Titel som visar att du är anställningsbar direkt efter utbildningen om du vill jobba med redovisning på byrå eller på ett företags redovisningsavdelning.

Kontakt

Välkomna till oss på Ekonomiprogrammet! Vi svarar gärna på dina frågor om programmet!

Ring Monaliz och Lars på 0223-443 60.

Text