Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

Diplomerad gymnasieekonom

För dig som vill lite mer!

Diplomerad gymnasieekonom är för dig som är intresserad av ekonomi och ser gymnasieutbildningen som ett stort steg på vägen mot framtida yrke. På Brinellskolan kan du välja en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier inom ekonomi.

Anställningsbar och antagningsbar

Som Diplomerad gymnasieekonom har du möjlighet att söka jobb som ekonomiassistent, bokföringsassistent, kundansvarig och liknande. Kanske får du möjlighet att utvecklas inom ett företag med hjälp av olika internutbildningar. Om du skulle vilja studera är du samtidigt förberedd för ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet. Som diplomerad gymnasieekonom är du:

  • Anställnings- och omställningsbar.
  • Studieförberedd och antagningsbar.
  • Förberedd att driva egna projekt/egen verksamhet.

Verklighetsbaserat lärande

I utbildningen ingår lärande i verkligheten där du får koppla ihop teori och praktik. Formerna för detta kan vara att driva ett eget företag, projektarbeten i fadderföretag, praktik. Det viktiga är att du lär dig möta meningsfulla uppgifter och stimulerande utmaningar utanför skolan samtidigt som du skapar nyttiga erfarenheter inför både studier och framtida arbetsliv.

Väl förankrad i näringsliv och högskola

Diplomerade gymnasieekonomer utbildas på genom Brinellskolans ekonomiprogram, inriktning ekonomi. Skolan är certifierad av certifieringsorganet med representanter från Bemanningsföretagen, Civilekonomerna, FAR-branschorganisationen för revisorer och rådgivare, Föreningen lärare i ekonomiska ämnen, Högskoleväsendet, Sveriges marknadsförbund, Sveriges skolledarförbund och stiftelsen Företagsam.

Krav

För att bli diplomerad krävs det att du:

  • Läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i ämnena Företagsekonomi och Entreprenörskap.
  • Läst minst till steg 2 i moderna språk på gymnasiet.
  • Fått lägst betyget E i samtliga kurser.
  • Genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande.
  • Visat att du har affärskompetens, digital kompetens, språklig och kommunikativ kompetens.
  • Genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar din sociala kompetens.

Kontaktperson

Lars Jansson

Lärare i ekonomiämnen

0223-443 60

Text